Գլխավոր
Բարի գալուստ Էրուդիտ քոլեջ գիմնազիա: Մեզ մոտ յուրաքանչյուր երեխայի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում: Ամեն առարկային` քոլեջում տրամադրվում է 20 րոպե /գիմնազիայում 25րոպե/` խաղերի, հեքիաթների միջոցով երեխաները տեղափոխվում են դասարանից դասարան պարզ և բարդ առարկաների հաջորդականությամբ:


Էրուդիտ Քոլեջ - գիմնազիա 3-5 տարեկանների համար՝

-Անգլերեն լեզու
-Նկարչություն
-Մայրենի լեզու /խոսքի զարգացում/
-Ռուսաց լեզու
-Երգեցողություն
-Տրամաբանական թվաբանություն